Indberetning af korrektion
  • Der reguleres kun for forhold, som operatøren ikke kan påvirke, og kun hvis forsinkelsen overstiger 15 min.
  • Log over relevante GPS-positioner, hvor forsinkelsen tydeligt er markeret af operatøren, skal vedhæftes sammen med ønsket om korrektion som dokumentation for denne.
  • Indberetning af korrektioner skal ske hurtigst muligt, dog senest 2 hverdage efter forsinkelsen på det enkelte vognløb.
  • Korrektioner, der modtages efter de forannævnte frister, eller som ikke dokumenteres via GPSpositioner, vil ikke blive honoreret.

Jeg accepterer betingelserne